top of page
SBP Integrasi Sabak Bernam menawarkan mata pelajaran yang berikut kepada murid menengah atas dan menengah rendah.

A. Kategori Menengah Bawah

Mata Pelajaran Teras

 • Bahasa Melayu

 • Bahasa Inggeris

 • Mathematics (DLP)

 • Science (DLP)

 • Sejarah

 • Pendidikan Islam

Mata Pelajaran Wajib

 • Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

 • Geografi

 • Reka Bentuk dan Teknologi/                Asas Sains Komputer

 • Pendidikan Seni Visual/            Pendidikan Muzik

 • Bahasa Arab

Mata Pelajaran Tambahan

 • Bahasa Cina Komunikasi/  Bahasa Perancis/    Bahasa Jepun

B. Kategori Menengah Atas

Mata Pelajaran Teras

Mata Pelajaran Wajib

 • Bahasa Melayu

 • Bahasa Inggeris

 • Matematik

 • Sejarah

 • Pendidikan Islam                      [Kelas Aliran Sains Tulen]

 • Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Mata Pelajaran Elektif

 • Kimia

 • Fizik

 • Biologi

 • Matematik Tambahan

 • Bahasa Cina Komunikasi/      Bahasa Perancis/                  Bahasa Jepun

 • Bahasa Arab                            [Kelas Aliran Sains Agama]

 • Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah                           [Kelas Aliran Sains Agama]

 • Pendidikan Syariah Islamiah    [Kelas Aliran Sains Agama]

bottom of page